Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Pełna obsługa księgowości dla fundacji i stowarzyszeń.

 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, Fundacje i Stowarzyszenia są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, składana rocznych sprawozdań finansowych do właściwego Urzędu Skarbowego wraz z roczną deklaracja CIT-8.